KETUA RUKUN WARGA (RW)

DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW) DESA PNGGARIT TAHUN 2017

No.

NAMA

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

PURNA TUGAS

1.

Drs. H. PURNOMO

Ketua RW 01

16 Januari 2017

2.

HARMODJO

Ketua RW 02

16 Januari 2017

3.

SARYO SUDIBYO

Ketua RW 03

16 Januari 2017

4.

RAHIRO, SPd

Ketua RW 04

16 Januari 2017

5.

ABDUL WAHID ANWAR

Ketua RW 05

16 Januari 2017